Om DM Movies te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn; ben jij dat?

Ja | Nee

Algemene voorwaarden

1. Gebruik:

1.1 Als bezoeker of gebruiker van de website van DM Movies dien je ten minste 18 jaar oud te zijn.

1.2 Alle modellen waarmee DM Movies werkt en/of heeft gewerkt zijn ten tijd van de opnames 18 jaar of ouder en hebben de opnames gedaan uit vrije wil.

1.3 Voor het gebruik van sommige van de diensten van DM Movies dien je jezelf in te schrijven. Na inschrijving ben je gebruiker. Je staat er jegens DM Movies voor in dat de informatie die je aan DM Movies verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan: je naam en je e-mailadres. Het is niet toegestaan je in te schrijven op de naam of het e-mailadres van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.4 Op DM Movies is het mogelijk reacties te plaatsen. Als je een reactie plaatst verklaar je dat jouw uitingen:
geen persoonlijke gegevens van of verwijzingen naar minderjarigen bevatten;
niet discriminerend zullen zijn onder andere met betrekking tot religie, ras, uiterlijk, afkomst, cultuur en geaardheid;
niet gewelddadig van aard zullen zijn. Je zult andere gebruikers dus niet bedreigen, beledigen of hinderen op welke wijze dan ook;
niet schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy van derden;
geen reclame zullen bevatten zonder voorafgaande toestemming van DM Movies;
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten;
geen links of verwijzingen zullen bevatten naar externe websites die in strijd zijn met de bovengenoemde punten.

1.5 Je stemt ermee in dat al jouw uitingen op DM Movies waarmee jouw identiteit te achterhalen is, geheel op eigen risico is. Dit betreft onder andere (email)adres, telefoonnummer, websites van persoonlijke aard en sociale media accounts.

2. Content op DM Movies:

2.1 Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) de website van DM Movies berusten bij DM Movies en haar licentiegevers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content van de website van DM Movies te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij DM Movies of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

2.2 Op DM Movies zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangediend door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden. DM Movies controleert niet de content van derden, zoals applicaties, teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. De aanwezigheid hiervan impliceert niet dat DM Movies deze content heeft goedgekeurd. DM Movies is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar gebruikers.

3. Privacy Statement:

In onderstaande Privacy Statement staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door DM Movies. Persoonlijke gegevens van gebruikers van DM Movies-producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. DM Movies houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.1 Vastleggen en verwerking van gegevens: Je laat bij je inschrijving bij DM Movies een aantal persoonsgegevens achter, zoals je contactgegevens, je voorkeuren en interesses en eventueel foto’s. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bij DM Movies zogenaamde bijzondere persoonsgegevens achter te laten, zoals bijvoorbeeld gegevens over je seksuele leven.
Met het achterlaten van deze gegevens stem je er expliciet mee in dat deze persoonsgegevens voor hier onderstaande doeleinden verwerkt mogen worden door DM Movies.
De persoonsgegevens worden door DM Movies voor verschillende doeleinden gebruikt:
Voor uitvoering van statistische analyses, ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten.
Voor het versturen van een nieuwsbrief door DM Movies, als ook voor marketingactiviteiten om u via e-mail of via telefoon te informeren over producten en diensten van DM Movies.
Als er een wettelijke verplichting bestaat voor DM Movies.
De door jouw verstrekte persoonsgegevens komen onder de verantwoordelijkheid van DM Movies te vallen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen.

3.2 Beveiliging gegevens:

DM Movies maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. DM Movies is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

3.3 Gebruik van Cookies:

DM Movies kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. DM Movies kan bij het aanbieden van de website gebruik maken van cookies om je te identificeren, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. DM Movies kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en op geen enkele wijze verhandeld.

3.4 Clickgedrag:

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

3.5 Persoonlijk:

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer DM Movies vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan DM Movies het account beëindigen of opschorten.

3.6 Gegevens van andere Gebruikers:

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via DM Movies beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via DM Movies beschikt. Je verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

4. Bestandseigenaar van Persoonsgegevens:

Damel Media V.O.F.
Gravin Juliana van Stolberglaan 861
2263BB te Leidschendam
Telefoonnummer: 0031614838698 alleen gebruiken bij technische storingen.
E-mail: info@dm-movies.com
Kvk-nummer: 67247318
BTW-nummer: NL856894400B01

5. Wijzigingen:

Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacy statement, kunnen te allen tijde door DM Movies aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze DM Movies staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.